Aktuellt!

Just nu består gruppen av 6 barn och en pedagog. Omsorgen bedrivs på Stenvretsvägen 18 mellan kl 7-17. Vi har platser lediga, skicka din intresseanmälan på min mail: theresemoberg@live.de eller ring mig på 0731000442.

Verksamhetsplan

Fjärilen är en mötesplats för barn, föräldrar och pedagoger. Tillsammans arbetar vi

för att barnens tid på Fjärilen ska vara trygg, rolig och lärorik. Vår verksamhet ska vara välkomnande, inspirerande och meningsfull. Barnen uppmuntras och får möjlighet att prova och utforska i en kreativ och lustfylld miljö.

 

Våra barn fördelas på två pedagoger vilka på sikt kommer att handleda en småbarn- och en storbarnsgrupp. Genom att vi är få pedagoger som arbetar regelbundet och genom att vår barngrupp är liten, kan barnen känna sig sedda och respekterade. Grupperna anpassas efter barnens ålder, behov, intressen och förutsättningar. Vi kommer att ha både gemensamma och delade aktiviteter under dagen för att anpassa efter ett barns behov i olika åldrar.

 

Vi arbetar utifrån de styrdokument och riktlinjer som gäller för pedagogisk omsorg som utgavs 2012. Skollagen är grunden för verksamheten och står i ständig förbindelse med Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 reviderad 2010.

 

Vi använder oss av verktyget pedagogisk dokumentation då vi vill ta tillvara och synliggöra barnens lärandeprocess. Genom dokumentationen får även pedagogerna stöttning i sitt utvecklingsarbete. Det ger också möjlighet för föräldrarna att bli delaktiga i sitt barns vardag på Fjärilen och inbjuder till återberättande och reflektion tillsammans med barnen.

 

Årstiderna, kretsloppet och miljön genomsyrar vårt arbete året om. Vi strävar efter att alla barn har utevistelse minst en gång om dagen. I skog och mark, på snö och is erbjuds barnen de bästa möjligheterna till rörelseträning, kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga som är viktiga delar i barns utveckling.

 

Värdegrund

Vi vill få barnen att:

 känna trygghet

bli självständiga

värna om natur och miljö

visa respekt för allt levande

visa hänsyn och artighet mot sina medmänniskor

och ha en förståelse för att alla människor är lika värda.

 

Det du upplever som liten har betydelse för resten av ditt liv.

 

Verksamhetsbeskrivning

Organisation

Fjärilen består av 10-12 barn (beroende på ålder och sammansättning) fördelat på två pedagoger. Vi strävar efter att ha en manlig och en kvinnlig pedagog.

Lokalerna, närområdet

Fjärilen kommer att ligga på Stenvretsvägen. Här har vi naturen runt knuten och närhet till hästar, kor, får, kaniner och höns. Arbetet med djur och natur kommer att ingå i vår verksamhet.

Innemiljö

Verksamheten lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön. Innemiljön är föränderlig utifrån barngruppens behov. Vi vill att miljön på Fjärilen ska vara familjär och utforskande så att barnen i samspel med andra ska kunna göra nya upptäckter i sitt lärande.

Utemiljö

På Fjärilens villatomt kommer det finnas bland annat gungor, sandlåda, vattenbana, smådjur och odlingsland.

Fokusområde /Projekt

Pedagogisk dokumentation:

Som ett led i att öka medvetenheten i det pedagogiska arbetet och synliggöra samt reflektera över vårt förhållningssätt och lärprocesser fördjupar vi oss inom pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt verktyg och ett   gemensamt reflektionssätt. Vi dokumenterar med syftet att tillsammans med barnen kunna följa våra läroprocesser.

Djur och natur:

Tillsammans med barnen sköter vi om och informerar om djuren på gården samt grannsamhällets kor, får, hästar, hundar, katter m.m. Vi odlar och skördar våra odlingsland och grundar en förståelse för livsmedelskedjan och kretsloppet. Minst en gång i veckan gör vi utflykter med upptäckter i skog och mark, här finns allt från roliga stockar och stenar till djurspår, blåbär och skräp(!).

Sport och hälsa

Vi arbetar aktivt med barnens förståelse för vikten av fysisk aktivitet och bra kost. I veckoschemat ingår idrott för barn dvs roliga lekar och övningar ledda av en pedagog. Under vinterhalvåret utövar vi skridsko- och skidåkning med de äldsta barnen.

Kontakt

Verksamhetschef: 

 


Maten

Varje morgon serveras frukost hemma hos mig kl 7. Basen brukar vara smörgås, frukt och grönt.
Klockan 9 har vi en fruktstund.
Klockan 11 serveras lunch, till maten finns alltid sallad, vatten, havredryck och standardmjölk.
På eftermiddagen äter vi mellanmål - kräm, fil, gröt eller bröd, frukt och grönt. De barn som stannar kvar lite längre får mer frukt under eftermiddagen.
 
Våra måltider lagas från grunden tillsammans med barnen. Så lär sig barnen mycket om hur mat blir till, vart den kommer ifrån, hygien, motorik och mycket mer. Vi försöker i stor utsträckning att äta vegetariskt men serverar fisk och kött en gång i veckan. Vi vill att barnen ska respektera våra djur och lära sig uppskatta en alternativ kost. I matlagningen undviker vi socker och "överbehandlade" produkter och satsar gärna på närodlat.

Om Therese

Jag är född i Gävle 1983 och tillbringade mina första levnadsår i Utvalnäs. När det va dags att börja tredje klass flyttade jag, min lillasyster och mina föräldrar ner till en liten förort till Stockholm - Vaxholm. Där gick jag ut skolan innan jag började min resa till Tyskland. Jag kom till Düsseldorf som Au Pair, träffade min nuvarande man och blev kvar. Eftersom jag stortrivdes med att jobba med barn sökte jag ett jobb som Barnflicka / Dagmamma efter Au Pair tiden. Här tog jag hand om 3-5 barn i åldrarna 1-3 år i deras omgivning. Först vid 3 års ålder får tyska barn rätt till en dagisplats, såmed är man som dagmamma i tyskland bara ansvarig för de minsta juverlerna. När min första dotter kom till världen fokuserade och njöt jag av tiden tillsammans med henne. När hennes far tog över på kvällarna tog jag chansen att vidareutbilda mig till kvalificerad dagmamma. I februari 2009 öppnade jag portarna till min dagmammeverksamhet och fick äran att ta hand om många söta små barn fram tills jag flyttade tillbaka till sverige igen september 2012. Väl i älvkarleby fick jag vikariera som barnskötare i älvkarleby och tierps förskolor vilket har varit mycket givnade och intressant. Sedan januari 2014 är jag älvkarlebys "första" och enda dagmamma.
 
Min fritid tillbringar jag tillsammans med min familj, mitt hus (renovering), mina djur (höns, vaktlar och kaniner) och vänner. Jag älskar att tillbringa tid på våran båt på sommaren och är gärna med på alla möjliga snöaktiviteter på vintern.
 
Erfarenhet
2003 : Au Pair i Düsseldorf
2004 - 2007 : Barnflicka / Dagmamma
2007.07 : Blir 1 barns mamma - Emily
2009.02 - 2012.08 : Dagmamma
2009.04 : Blir 2 barns mamma - Celine (utan uppehåll från verksamheten)
2012.11 - 2013.12 : Vikarie i Älvkarleby och Tierps förskolor
2013 : Dagmamma 
_______________________________________

Utbildning inom barnomsorg
2008.08 : Första Hjälpen pa småbarn kurs 16 timmar.
2008.08 - 08.12 : Kvalifikationskurs Dagmamma 80 timmar.
2009.08 - 09.12 : Kvalitfikationskurs 2 Dagmamma 80 timmar.

Om Kevin

En presentation från min manliga kollega kommer att finnas här inom kort

Kontakt

Therese Moberg

0731000442


E-mail: theresemoberg@live.de


RSS 2.0