Verksamhetsplan

Fjärilen är en mötesplats för barn, föräldrar och pedagoger. Tillsammans arbetar vi

för att barnens tid på Fjärilen ska vara trygg, rolig och lärorik. Vår verksamhet ska vara välkomnande, inspirerande och meningsfull. Barnen uppmuntras och får möjlighet att prova och utforska i en kreativ och lustfylld miljö.

 

Våra barn fördelas på två pedagoger vilka på sikt kommer att handleda en småbarn- och en storbarnsgrupp. Genom att vi är få pedagoger som arbetar regelbundet och genom att vår barngrupp är liten, kan barnen känna sig sedda och respekterade. Grupperna anpassas efter barnens ålder, behov, intressen och förutsättningar. Vi kommer att ha både gemensamma och delade aktiviteter under dagen för att anpassa efter ett barns behov i olika åldrar.

 

Vi arbetar utifrån de styrdokument och riktlinjer som gäller för pedagogisk omsorg som utgavs 2012. Skollagen är grunden för verksamheten och står i ständig förbindelse med Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 reviderad 2010.

 

Vi använder oss av verktyget pedagogisk dokumentation då vi vill ta tillvara och synliggöra barnens lärandeprocess. Genom dokumentationen får även pedagogerna stöttning i sitt utvecklingsarbete. Det ger också möjlighet för föräldrarna att bli delaktiga i sitt barns vardag på Fjärilen och inbjuder till återberättande och reflektion tillsammans med barnen.

 

Årstiderna, kretsloppet och miljön genomsyrar vårt arbete året om. Vi strävar efter att alla barn har utevistelse minst en gång om dagen. I skog och mark, på snö och is erbjuds barnen de bästa möjligheterna till rörelseträning, kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga som är viktiga delar i barns utveckling.

 

Värdegrund

Vi vill få barnen att:

 känna trygghet

bli självständiga

värna om natur och miljö

visa respekt för allt levande

visa hänsyn och artighet mot sina medmänniskor

och ha en förståelse för att alla människor är lika värda.

 

Det du upplever som liten har betydelse för resten av ditt liv.

 

Verksamhetsbeskrivning

Organisation

Fjärilen består av 10-12 barn (beroende på ålder och sammansättning) fördelat på två pedagoger. Vi strävar efter att ha en manlig och en kvinnlig pedagog.

Lokalerna, närområdet

Fjärilen kommer att ligga på Stenvretsvägen. Här har vi naturen runt knuten och närhet till hästar, kor, får, kaniner och höns. Arbetet med djur och natur kommer att ingå i vår verksamhet.

Innemiljö

Verksamheten lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön. Innemiljön är föränderlig utifrån barngruppens behov. Vi vill att miljön på Fjärilen ska vara familjär och utforskande så att barnen i samspel med andra ska kunna göra nya upptäckter i sitt lärande.

Utemiljö

På Fjärilens villatomt kommer det finnas bland annat gungor, sandlåda, vattenbana, smådjur och odlingsland.

Fokusområde /Projekt

Pedagogisk dokumentation:

Som ett led i att öka medvetenheten i det pedagogiska arbetet och synliggöra samt reflektera över vårt förhållningssätt och lärprocesser fördjupar vi oss inom pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt verktyg och ett   gemensamt reflektionssätt. Vi dokumenterar med syftet att tillsammans med barnen kunna följa våra läroprocesser.

Djur och natur:

Tillsammans med barnen sköter vi om och informerar om djuren på gården samt grannsamhällets kor, får, hästar, hundar, katter m.m. Vi odlar och skördar våra odlingsland och grundar en förståelse för livsmedelskedjan och kretsloppet. Minst en gång i veckan gör vi utflykter med upptäckter i skog och mark, här finns allt från roliga stockar och stenar till djurspår, blåbär och skräp(!).

Sport och hälsa

Vi arbetar aktivt med barnens förståelse för vikten av fysisk aktivitet och bra kost. I veckoschemat ingår idrott för barn dvs roliga lekar och övningar ledda av en pedagog. Under vinterhalvåret utövar vi skridsko- och skidåkning med de äldsta barnen.

Kontakt

Verksamhetschef: 

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0